SERVICII

Specificații tehnice de reparații

Pregătirea specificațiilor tehnice de reparație - Putem urca la bordul navei dumneavoastră pentru o inspecție completă înainte de andocare.

Specificații detaliate

Pe baza acestui lucru și cu informațiile primite de la comandantul/inginerul șef al navei dumneavoastră și/sau de la superintendentul navei, putem pregăti specificații complete și detaliate de reparație/întreținere.

Precizia datelor

Împreună cu partenerii noștri, vă putem oferi și măsurători de grosime pentru reînnoirea oțelului și inspecții subacvatice pentru a evalua dacă există probleme sub linia de plutire.

Întocmirea unei fișe de comparație

Pe baza lucrărilor planificate, putem întocmi o fișă de comparație cu cotațiile de preț pentru evaluarea și selectarea celei mai bune oferte. Cotațiile de șantiere vor fi obținute pe baza avizului de la proprietar/administrator cu privire la zona de navigație a navei și locul de andocare așteptat. Putem aranja în numele dumneavoastră piese de schimb și/sau serviciile necesare. În cazul în care există o un șantier preselectat pentru andocare, putem supraveghea la fața locului reparațiile planificate.

  • Lucrări de doc uscat

    Supraveghetorii noștri de înaltă calificare sunt gata să vă asiste în docul uscat pentru supravegherea și execuția completă a docului. Un raport zilnic va fi pregătit și transmis pentru referință la sfârșitul fiecărei zile lucrătoare.

NEGOCIERI FINALE DE FACTURARE
La finalizarea lucrărilor de doc, vă putem asista cu negocierea facturii finale pentru a avea cât mai puține cheltuieli practic, comparând factura finală emisă de șantier cu lista lucrărilor efectuate și costul inițial oferit.
PREGĂTIREA RAPOARTELOR FINANCIARE ȘI TEHNICE FINALE
După finalizarea lucrărilor de doc uscat, vom pregăti în numele dumneavoastră un raport financiar și tehnic final al proiectului.